Tổng giám đốc Phí Ngọc Thịnh

07:25, 29/07/2019

"Với những quy định về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm tại Hiệp định EVFTA sẽ mang lại nhiều thách thức cho ngành dệt may hơn là cơ hội bởi ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam hiện nay còn khá non kém",

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia