TPP không có Mỹ

07:56, 23/02/2018

Hơn 20 điều khoản hoãn thực thi hoặc thay đổi trong phiên bản TPP cuối cùng này, dùng để ký kết chính thức vào tháng 3 tới (dự kiến 08/03 tại Chile).

Quyết tâm có một TPP "không Mỹ"
15:40, 19/07/2017
Thương Gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia