trái phiếu Green Bond

10:30, 14/06/2019

HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) vừa công bố thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về 2 phương án phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia