triển vọng chứng khoán

07:03, 04/02/2023

FiinRatings cho rằng, kể cả khi FED nới lỏng chính sách tiền tệ từ quý 4/2023, lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như ngành chứng khoán vẫn sẽ tiếp tục giảm quy mô cho vay ký quỹ, thu hẹp quy mô kinh doanh so với năm 2022 nhằm chờ đợi các tín hiệu vĩ mô tích cực hơn...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia