Trophy

14:53, 05/07/2021

Armyrecognition.com dẫn nguồn thông báo từ công ty công nghiệp quốc phòng Israel Rafaelđưa tin, Quân đội Anh lựa chọn Hệ thống Bảo vệ Chủ động Trophy (APS) cho xe tăng Challenger 3 thế hệ mới nhất.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia