Trụ sở 23 tổng công ty

14:48, 19/04/2021

Phản hồi Công văn số 293/2021/CV-TCTG ngày 29/03/2021 của Tạp chí Thương gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết sẽ khởi công xây dựng dự án trong năm 2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia