trực thăng không người lái

15:09, 09/12/2021

Theo Interfax Nga sẽ nghiên cứu khả năng phát triển một trực thăng do AI điều khiển cho nhiều mục đích khác nhau.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia