Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính

10:37, 09/10/2020

Ngoài hiện tượng nhiều đơn giá của hàng hoá trúng thầu thuộc các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước cao bất thường, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính - Sở Tài chính Thái Bình còn lộ nhiều "góc khuất" liên quan đến quá trình tổ chức đấu thầu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia