tuyến cáp APG

08:49, 03/08/2022

Theo thông tin từ các nhà mạng, ngày 26/7, tuyến cáp biển Asia Pacific Gateway (APG) gặp sự cố trên nhánh S3 và một tuyến cáp biển quốc tế khác là Asia America Gateway (AAG) cũng đã bị lỗi, gây gián đoạn dịch vụ trên tuyến.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia