tuyến Metro số 1

11:37, 17/03/2021

Theo tiến độ, tuyến đường sắt đô thị số 1 sẽ hoàn thành vào tháng 12/2021, tuy nhiên, vừa qua có sự cố về dịch COVID-19 nên Ban quản lý đường sắt đô thị đang đánh giá lại, xác định chi tiết tiến độ hoàn thành để báo cáo thành phố.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia