tuyến metro số 2

15:40, 04/08/2022

Sáng nay, UBND TP Hồ Chí Minh họp phiên tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2022. Một trong những nội dung được đưa ra thảo luận nhiều nhất là giải ngân đầu tư công của thành phố thấp, mới giải ngân 26%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia