tuyến metro số 2 Tp. Hồ Chí Minh

14:41, 07/06/2022

UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện dự án tuyến metro số 2 Tp. Hồ Chí Minh (Bến Thành – Tham Lương). Trong đó, dự án thể phải lùi thời gian khởi công đến cuối năm 2025, đầu năm 2026 do những vướng mắc trong hợp đồng tư vấn thực hiện dự án.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia