tỷ giá

14:32, 01/10/2020

Theo ý kiến các chuyên gia, xét trên góc độ thị trường, NHNN không cần thay đổi tỷ giá bởi cho dù VND có thể mạnh lên, nhưng cơ quan này vẫn phải mua ngoại tệ nhằm tăng dự trữ ngoại hối, hỗ trợ phần nào cho việc giảm thêm lãi suất VND.

NHNN tạm dừng can thiệp tỷ giá
14:36, 23/07/2018
Liên Hương
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia