Type-10

12:18, 15/07/2020

Nhật Bản lần đầu tiên giới thiệu xe tăng chiến đấu chủ lực Type 10 với trang thiết bị bên trong xe. Đây là xe tăng chủ lực thế hệ mới nhất của lực lượng Phòng vệ Mặt đất, với hệ thống trang thiết bị điện tử hiện đại.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia