Uber bán lại cho Grab

07:34, 10/03/2018

Uber đang thỏa thuận bán cổ phần chi nhánh hoạt động tại khu vực Đông Nam Á cho đối thủ cạnh tranh là Grab.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia