Uber B.V

10:45, 10/09/2018

Cục Thuế TP.HCM cho biết, Uber B.V đã nộp đủ số tiền 53,6 tỷ đồng còn lại theo quyết định truy thu của của Cục Thuế TP.HCM.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia