UBND thành phố Cần Thơ

10:26, 01/12/2021

Theo UBND thành phố Cần Thơ, lý do thu hồi chủ trương đầu tư dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 3 tại huyện Cờ Đỏ là nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định của Luật Đầu tư.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia