UBND thị xã Điện Bàn

16:25, 12/07/2021

Hai dự án Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 tại thị xã Điện Bàn đều chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia