UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

16:47, 08/11/2021

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng chủ trương đấu giá 71 lô đất nằm trong số 235 trường hợp giao đất không thông qua đấu giá trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã xây dựng hoặc chuyển nhượng theo Kết luận số 3959.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia