UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

15:22, 27/05/2021

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, trong đó báo cáo về các thửa đất có nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng đất.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia