UBND tỉnh Phú Yên

14:02, 20/01/2022

Nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị thị xã Sông Cầu đến năm 2045 nhằm xây dựng, đưa thị xã Sông Cầu là đơn vị hành chính đô thị cấp thành phố, đô thị loại III hướng tới tiêu chí đô thị loại II.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia