UBND tỉnh Quảng Nam

Thứ tư lúc 07:50

Danh mục 41 dự án đầu tư trên địa bàn Quảng Nam đợt 1 năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 20/9 tại quyết định 2686/QĐ – UBND trong đó có 30 dự án nhà ở thương mại.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia