UBND tỉnh Lâm Đồng

07:59, 18/01/2022

Theo đề xuất của CTCP đầu tư và thương mại Thủ Đô (Capital House), dự án Nhà ở xã hội Sào Nam có quy mô hơn 1,6 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 900 tỷ đồng, số lượng căn hộ là 1.098 căn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia