Lâm Đồng ra quy định mới về tách thửa đất để ngăn phân lô bán nền tràn lan

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn.
Lâm Đồng ra quy định mới về tách thửa đất để ngăn phân lô bán nền tràn lan

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND (Quyết định số 40) về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, chỉ những thửa đất đã có quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân lô, quy hoạch xây dựng của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới được tách thửa hoặc hợp thửa.

Cụ thể, thửa đất mới hình thành phải tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và đã thể hiện trên bản đồ địa chính hoặc giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp có đường giao thông hiện hữu nhưng chưa được thể hiện trên bản đồ địa chính hoặc giấy chứng nhận đã cấp thì UBND cấp xã xác nhận về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất, trước khi tham mưu UBND cấp huyện xác nhận cho tồn tại đối với trường hợp không phải là đường tự ý mở và cộng đồng dân cư đã sử dụng ổn định hoặc trước khi xem xét tách thửa, hợp thửa.

Để đủ điều kiện trước khi xem xét tách thửa, hợp thửa đất đối với trường hợp hình thành đường giao thông mới thì người sử dụng đất thực hiện theo quy mô diện tích.

Trường hợp diện tích thửa đất hoặc khu đất (gồm nhiều thửa đất) nhỏ hơn 5 ha thì tiến hành lập bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, được UBND cấp huyện ký duyệt bản vẽ kèm theo văn bản thống nhất. Trong đó thể hiện các quy chuẩn quy định liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đường giao thông thuộc bản vẽ.

Ngoài ra, thửa đất hoặc khu đất khi tách thửa, hợp thửa có diện tích lớn hơn 5.000m2 (sau khi trừ diện tích đường giao thông) thì phải dành ít nhất 5% để xây dựng hạ tầng xã hội phục vụ lợi ích công cộng. 

Trường hợp thửa đất hoặc khu đất có diện tích lớn hơn 5 ha, khi muốn tiến hành tách thửa, hợp thửa thì người sử dụng đất phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng, trình phê duyệt theo quy định. 

UBND tỉnh này cũng quy định rõ diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp là 500 m2 tại khu vực đô thị và 1.000 m2 tại khu vực nông thôn.

Trường hợp tiếp giáp với đường giao thông thì ngoài diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định tại khoản này gồm cả diện tích thuộc hành lang bảo vệ công trình công cộng (nếu có) thì còn phải đảm bảo có kích thước cạnh tiếp giáp đường lớn hơn 10m.

Trường hợp tiếp giáp với đường giao thông thì ngoài diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định tại khoản này gồm cả diện tích thuộc hành lang bảo vệ công trình công cộng (nếu có) thì còn phải đảm bảo có kích thước cạnh tiếp giáp đường lớn hơn 10m.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng lưu ý khi xử lý chuyển tiếp đối với hồ sơ tách thửa, hợp thửa hợp lệ đã tiếp nhận trên hệ thống phần mềm tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 19/1/2021.

So với quy định cũ, Quyết định số 40 không có nhiều thay đổi về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. Chỉ có một số thay đổi về chiều rộng cạnh tiếp giáp mặt đường đối với thửa đất mới hình thành. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, quyết định nói trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2021 và thay thế cho Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 19/1/2021 của UBND tỉnh về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Có thể bạn quan tâm