UBND TP Cần Thơ

06:15, 10/09/2021

Dự án khu đô thị mới – khu 3 (Lô số 4A) có diện tích sử dụng đất hơn 50 ha, vốn đầu tư dự kiến gần 1.620 tỷ đồng từng được UBND TP. Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2019. Nhà đầu tư dự án là Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia