USAID

20:05, 18/01/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) chính thức khởi động Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C). Dự án có vốn viện trợ hơn 36 triệu USD, hỗ trợ cho 5.000 doanh nghiệp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia