VACOD

07:30, 25/11/2021

Đó là khẳng định của bà Tưởng Thị Thu Thủy – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) trong bài phát biểu khai mạc khóa đào tạo trực tuyến: “Lồng ghép tiêu chí ESG trong hoạt động kinh doanh”.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia