VDTC

15:09, 09/04/2022

Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ cả chủ đầu tư BOT giao thông và đơn vị cung cấp dịch vụ đều cho rằng, rất cần sự chung tay góp sức của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sự ủng hộ của người dân.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia