VICEM thiếu chủ tịch hđtv

16:03, 26/09/2022

Vì thiếu chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) nên những công việc thuộc thẩm quyền của vị trí này ở Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) hiện bị "tắc" không được xử lý kịp thời, đã ảnh hưởng rất lớn đến sự vận hành của toàn bộ máy.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia