Vietnam Beverage

10:30, 26/08/2018

Với tỷ lệ sở hữu 53,59%, Công ty TNHH Vietnam Beverage trực thuộc Tập đoàn ThaiBev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi sẽ nhận về 1.200 tỷ đồng. Bộ Công Thương nhận về 805 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia