VinaCapital đầu tư vào Ba Huân

09:28, 13/08/2020

Quỹ VOF của VinaCapital đã đầu tư 26,7 triệu USD để sở hữu 30% cổ phần của bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc và "một ghế" trong HĐQT doanh nghiệp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia