Vision Fund

18:10, 30/09/2022

SoftBank đang có kế hoạch cắt giảm ít nhất 30% nhân sự tại chi nhánh đầu tư đầy tham vọng của mình, Vision Fund ( Quỹ Tầm nhìn), một nguồn tin xác nhận với CNBC.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia