WhatsApp

10:20, 29/04/2022

Chủ sở hữu Facebook, Meta hiện đã lỗ gần 3 tỷ USD cho bộ phận thực tế ảo và thực tế tăng cường của mình trong quý 1 năm 2022.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia