Xu hướng đầu tư "second home"

10:30, 03/03/2022

Từ đầu 2022 đến nay, lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt có thời điểm tăng 425%. Những số liệu từ Tổng cục Du lịch cho thấy du lịch Việt Nam đang có sức bật mạnh mẽ, là tiền đề cho sự phục hồi nhanh chóng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia