xuất khẩu điện thoại sang pháp

17:28, 13/12/2021

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Pháp đạt 3,51 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia