Yak- 130

06:25, 31/05/2020

Máy bay Yak-130 của Không quân Myanmar lần đầu tiên tham gia chiến đấu tấn công các nhóm vũ trang bất hợp pháp đang hoạt động tại quốc gia này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia