#Hiệp hội Bất động sản TPHCM

TP.HCM: Tồn kho bất động sản giảm mạnh

TP.HCM: Tồn kho bất động sản giảm mạnh

Theo báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ trong giai đoạn từ 2013 đến 2016, TPHCM đã xử lý được 9.783 căn hộ tồn kho bán cho người