#khắc phục lỗi

85% cổ phần của Phúc Long đã “về tay” Masan

85% cổ phần của Phúc Long đã “về tay” Masan

Số tiền doanh nghiệp chi ra là 3.618 tỷ đồng, tức định giá chuỗi Phúc Long ở mức 10.640 tỷ đồng (hơn 450 triệu USD). Sau giao dịch, Masan Group tăng sở hữu Phúc Long Heritage từ 51% lên 85%.
Sửa lỗi smartphone không sạc được pin

Sửa lỗi smartphone không sạc được pin

Một số người dùng cho biết, họ thường xuyên gặp phải tình trạng cắm sạc nhưng smartphone không nhận hoặc sạc rất chậm dù vẫn đang sử dụng bộ sạc đi kèm thiết bị. Làm thế nào để khắc phục tình trạng tr