#kho bạc nhà nước

Kho bạc Nhà nước chào mua 150 triệu USD

Kho bạc Nhà nước chào mua 150 triệu USD

Mới đây, Kho bạc Nhà nước cho biết có nhu cầu mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại với khối lượng 150 triệu USD theo hình thức giao ngay. Số tiền dự kiến mà Kho bạc Nhà nước phải bỏ ra ước khoảng hơn 3.400 tỷ đồng.