#lãi trước thuế

Lãi trước thuế của ASM trong quý IV/2022 giảm 64%

Lãi trước thuế của ASM trong quý IV/2022 giảm 64%

Trong riêng quý IV/2022, Tập đoàn Sao Mai (ASM) thu về 3.197 tỷ đồng doanh thu bán hàng, tăng 17% so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng của doanh nghiệp tăng 19% nên kéo theo lợi nhuận gộp giảm 1,7% đạt 333 tỷ đồng.
Quý 2/2017, HAGL lãi trước thuế nghìn tỷ

Quý 2/2017, HAGL lãi trước thuế nghìn tỷ

Kết thúc quý 2/2017, HAGL đạt 1.007 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 795 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ ròng 931 tỷ đồng.