Tổng công ty IDICO: Lợi nhuận trước thuế đạt 3.246 tỷ đồng, tăng 4,3 lần trong năm 2022

Tổng công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) đã có báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2022. Đây là một năm thành công rực rỡ với IDICO khi doanh thu tăng gấp đôi và lợi nhuận sau thuế tăng gấp 4 lần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty IDICO, quý IV/2022, doanh thu thuần đạt 1.207 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng, lợi nhuận tài chính lại bị âm 86 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đã tăng tới 2,6 lần, đạt 498 tỷ đồng. Nguyên nhân là do giá vốn giảm.

Kết quả quý 4/2022, lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty IDICO đạt 298 tỷ đồng, tăng 4,8 lần; lợi nhuận sau thuế đạt 231 tỷ đồng, tăng 6,5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng công ty IDICO – CTCP
Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Tổng công ty IDICO đạt 16.732 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Tổng công ty IDICO đạt 8.242 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước, đồng thời là mức doanh thu cao nhất lịch sử của công ty. Lợi nhuận gộp đạt 3.580 tỷ đồng, tăng 4,8 lần; biên lợi nhuận gộp đạt 43,4%.

Quảng cáo

Sau khi khấu trừ các chi phí, Tổng công ty IDICO đã kết lại năm 2022 với mức lợi nhuận trước thuế đáng "mơ ước", đạt 3.246 tỷ đồng, tăng 4,3 lần. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.596 tỷ đồng, tăng 4,5 lần. Đây là mức lợi nhuận sau thuế cao nhất lịch sử của Tổng công ty IDICO.

Đầu năm 2022, Tổng công ty IDICO đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.347 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.333 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã đạt doanh thu cao gấp 2,46 lần mục tiêu; lợi nhuận thực hiện cao gấp 1,39 lần mục tiêu.

Đáng chú ý, dù đã chi mạnh cho nhiều khoản như mua sắm tài sản (1.349 tỷ đồng), chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (256 tỷ đồng), song lưu chuyển tiền thuần cả năm của Tổng công ty IDICO  vẫn dương 591 tỷ đồng. Theo đó, lượng tiền và tương đương tiền cuối năm đạt 1.087 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với đầu năm.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Tổng công ty IDICO đạt 16.732 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng có giảm 16%, đạt 2.095 tỷ đồng; hàng tồn kho đạt 797 tỷ đồng, tăng 45%.

Đáng chú ý, nợ phải trả của IDC đã giảm 7% so với đầu năm, đạt 10.225 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay đạt 3.467 tỷ đồng, giảm 1,8%; doanh thu chưa thực hiện 4.613 tỷ đồng, giảm 26%. Nhưng đây lại là tiền cho thuê đất, phí quản lý và sử dụng hạ tầng nhận trước tại các khu công nghiệp, tức nguồn doanh thu tương lai của IDC.

Với vốn chủ sở hữu Tổng công ty IDICO  6.507 tỷ đồng, tăng 29%. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của IDC là 1,57 lần.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trước đó, trong năm 2022, Vietnam Airlines cũng xin chậm công bố thông tin năm 2021 với lý do nhiều cán bộ nhân viên kế toán phải cách ly, điều trị COVID-19... Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã bác đề nghị này...

Thứ năm, 30/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia