AirPods

07:55, 15/03/2019

Hàng trăm nhà khoa học cùng cho rằng, các loại tai nghe không dây có thể gây ung thư cho người dùng.