Al-Hasakah

07:51, 04/06/2020

Ngày 02/06/2020, Quân đội Syria và người dân địa phương ngăn chặn cuộc tuần tra của một đoàn xe quân sự Mỹ gần thị trấn Abu Rasin thuộc tỉnh al-Hasakah.