bảo việt nhân thọ

17:23, 11/12/2019

Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) vừa thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt cho cổ đông, trong đó cổ đông lớn nhất là Bộ Tài chính sẽ được nhận tiền cổ tức hơn 480 tỷ đồng.