bình ổn giá xăng dầu

16:41, 11/01/2021

Tại kỳ điều hành giá đầu tiên trong năm 2021, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 430 đồng/lít lên 15.948 đồng/lít. Trong khi đó, xăng RON 95 tăng thêm 451 đồng/lít.

Giá xăng dầu tăng nhẹ từ 15h
15:32, 12/10/2020
Thành Nam
Giá xăng dầu đồng loạt giảm
15:39, 11/09/2020
Thanh Bút
Giá xăng RON95 giảm 51 đồng/lít
15:35, 12/08/2020
Thanh Bút