bộ tài chính

10:07, 07/05/2020

Bộ Tài chính kiến nghị nghiên cứu đề xuất tăng hạn mức tín dụng cho ngành chứng khoán; cùng với đó, cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nếu đủ điều kiện được niêm yết trên thị trường chứng khoán.