Chứng khoán Mirea Asset

08:30, 29/09/2020

Mirae Asset khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu DIG của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp) với giá mục tiêu 15.400 đồng/cp do việc chủ trương hợp tác với Him Lam chưa được thông qua không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh 2020 và 2021 của công ty.