CNTT-TT

13:49, 17/08/2020

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đã đề ra các chỉ về tăng trưởng cụ thể, đặc biệt chỉ tiêu doanh thu từ dịch vụ số và công nghệ thông tin-truyền thông (CNTT-TT) đạt 24%-26% trong cơ cấu doanh thu.