VNPT phấn đấu doanh thu từ dịch vụ số và CNTT-TT đạt 24%-26%

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đã đề ra các chỉ về tăng trưởng cụ thể, đặc biệt chỉ tiêu doanh thu từ dịch vụ số và công nghệ thông tin-truyền thông (CNTT-TT) đạt 24%-26% trong cơ cấu doanh thu.
Chủ tịch VNPT Phạm Đức Long phát biểu khai mạc Đại hội
Chủ tịch VNPT Phạm Đức Long phát biểu khai mạc Đại hội

Chỉ tiêu này được đưa ra trong kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong 2 ngày (15-16/8), tại Hà Nội.

Theo ban tổ chức, Đại hội diễn ra nhằm đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của 208 đại biểu đại diện cho 3.637 đảng viên thuộc 26 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIV có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần khẳng định chặng đường 5 năm Tập đoàn tái cấu trúc thành công theo Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 10/06/2014 và Quyết định 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ - đánh dấu sự thay đổi toàn diện của Tập đoàn về mô hình tổ chức - nhân lực, quản trị chiến lược, quản trị kinh doanh, cơ chế kinh tế, cải cách hạ tầng - quản trị mạng lưới và chuyển đổi số. Đây cũng là giai đoạn bản lề then chốt đối với Tập đoàn của chúng ta trong việc triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn 2030; quyết liệt đổi mới để phát triển nhanh và bền vững đi đôi với bảo đảm chất lượng; khẳng định vị thế chủ lực của Tập đoàn trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với đất nước.

Theo đó, các chỉ tiêu quan trọng về sản xuất kinh doanh của VNPT đặt ra trong Nghị quyết Đại hội XXIII đã được hoàn thành và tăng trưởng vượt mức. Cụ thể, tăng trưởng lợi nhuận bình quân 16,63%/năm (chỉ tiêu đề ra là 15%/năm), tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu là 11,3% (chỉ tiêu đề ra là 10%), thu nhập bình quân tăng trưởng 11,28%, tốc độ tăng trưởng nộp ngân sách Nhà nước bình quân hoàn thành kế hoạch. Về công tác xây dựng Đảng, VNPT đạt trên 50% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94,52%  (vượt 9,25%); kết nạp 883 đảng viên mới.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Cờ thi đua của Đảng ủy khối cho Đảng bộ Tập đoàn VNPT vì đã đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Cờ thi đua của Đảng ủy khối cho Đảng bộ Tập đoàn VNPT vì đã đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020

Bên cạnh nhiệm vụ tiếp tục tái cơ cấu lại tập đoàn, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khẳng định vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia. VNPT đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp tiên phong: Tham gia thiết lập các hạ tầng số, xây dựng các nền tảng số ở quy mô quốc gia, như Trục liên thông văn bản quốc gia, cổng dịch vụ công quốc gia, trung tâm điều hành thông minh IOC. VNPT cũng đã ký thoả thuận hợp tác với 11 bộ, ngành; 16 doanh nghiệp lớn và 53 UBND tỉnh/thành phố để triển khai chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đã đề ra các mục tiêu: Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh; phát triển doanh nghiệp hiệu quả; khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của trong chuyển đổi số tại Việt Nam. Đảng bộ đề ra các chỉ tiêu cụ thể, tăng trưởng doanh thu bình quân/năm đạt 5%-7%; tăng trưởng lợi nhuận 6%-8%/năm; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 5%/năm; đặc biệt doanh thu từ dịch vụ số và công nghệ thông tin-truyền thông đạt 24%-26% trong cơ cấu doanh thu; năng suất lao động bình quân tăng 7%/năm và tiền lương tăng 5%/năm. Đảng bộ VNPT phấn đấu đạt trên 80% tổ chức đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 95% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 500 đảng viên mới trở lên..

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIV đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 với 28 đồng chí. Đồng chí Phạm Đức Long - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn được Đại hội tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm