cổ phiếu BVH

22:38, 23/01/2020

Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2019 (trước soát xét), theo đó tổng doanh thu hợp nhất đạt 44.848 tỷ đồng, tăng trưởng 7,2% so với năm 2018.