Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi 2.246 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phới 2.246 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30,261%. Đây là mức cổ tức kỷ lục, so với mức khoảng 8-10% mỗi năm kể từ 2014 tới 2020.
Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi 2.246 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021

Tập đoàn Bảo Việt ( HoSE:BVH) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay. Cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 29/6.

Năm nay, đơn vị trình kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.530 tỷ đồng, LNST 1.050 tỷ đồng, tăng lần lượt 2,7% và 1,8% so với thực hiện năm ngoái. Tỷ suất LNST/vốn điều lệ (7.423,2 tỷ đồng) ước tính 14,1%.

Năm 2021, tổng doanh thu công ty mẹ tăng 5,7% so với cùng kỳ, lên 1.490 tỷ đồng. LNST tăng 1,9% lên 1.031 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 50.380 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2020. Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 4,1% lên 40.604 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 6,8% còn  8.912 tỷ đồng. LNST hợp nhất tăng 21,4%, đạt mức 2.003 tỷ đồng.

Tập đoàn dự kiến dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phới 2.246 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30,261%. Đây là mức cổ tức kỷ lục, so với mức khoảng 8-10% mỗi năm kể từ 2014 tới 2020. Trước đó, Bảo Việt chia cổ tức tỷ lệ 12-15% bằng tiền.

Về tình hình sử dụng 4.011,7 tỷ đồng huy động từ đợt phát huy riêng lẻ từ ngày 18/12/2019 đến ngày 31/5 năm nay, Bảo Việt cho biết đã dùng 1.960,4 tỷ đồng, trong đó 1.850 tỷ đồng tăng vốn cho các đơn vị thành viên và 110,4 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

Đây là đợt Bảo Việt phát hành 41,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 96.817 đồng/cp. Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) - cổ đông lớn thứ hai tại Bảo Việt sau Bộ Tài chính, đã chi 4.012 tỷ đồng (tương đương 173 triệu USD) để mua số cổ phần này trong ngày 18/12/2019. Sau giao dịch, Sumitomo Life nâng sở hữu mức 17,48% lên 22,09%. Trước đó vào năm 2012, Sumitomo Life cũng từng chi 7.098 tỷ đồng (tương đương 340 triệu USD) mua 122,5 triệu cổ phiếu BVH từ HSBC Insurance Holdings Limited - cổ đông sáng lập của Bảo Việt.

HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội sang số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, nhằm mục đích thuận tiện trong hoạt động kinh doanh.

Tại đại hội, cổ đông sẽ bầu bổ sung, thay thế hai Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2023. HĐQT đề nghị các cổ đông và nhóm cổ đông đủ điều kiện gửi văn bản đề cử, ứng cử viên trước 17h ngày 27/6 để hoàn thiện thủ tục.

Có thể bạn quan tâm